Son IOT

Logo pro elektrotechnickou Fakultu ČVUT Praha.

Zařízení pro preventivní ochranu IoT zařízení v síti před pokusy o jejich převzetí. …pro zvýšení bezpečného využívání stávajících zařízení a infrastruktur, které lze jen těžko s ohledem na investiční možnosti vyměnit ihned za nové. Zvýšení bezpečnosti provozu zařízení Internetu věcí, i zařízení, která k tomuto účelu nebyla původně koncipována.