#JETOTU

#JETOTU

Projekt JETOTU je prezentační a vzdělávací aktivitou SVČ RADOVÁNEK

Jednodenní aktivita na bázi výukových programů. Interaktivní výukové, badatelské, odborné a prezentační setkání nadaných žáků s veřejností – prezentování tvořivosti a aktivit vedoucí k posílení sebevědomí, rozvoje dovedností, podchycení schopností a kariérového růstu nadaných žáků v oblastech jasně daných pro zájmové vzdělávání.

 • Polytechnika a technika
 • Informační a komunikační technologie
 • Přírodní vědy
 • Ekologie
 • Sport
 • Tanec
 • Výtvarné a kreativní
 • Hudební a dramatické
 • Dopravní vzdělávání a prevence
 • Mediální výchova
 • Společenské a jazykové vědy a další
 • Centrum dětí – ochutnávka z bohatého košíku činností